Chorgemeinschaft Köngen e.V.

Repertoire 2. Orchester

Auszug aus dem Repertoire des 2. Orchester

Rosen aus dem Süden

Johann Strauss II

A little bit of Queen

Matthias Hennecke

Doldinger Movie-Hits

Klaus Doldinger; Arr. Jürgen Schmieder

One moment in time

A.  Hammond/J. Bettis, Arr. Helmut Deweil

Spider Murphy Gang

Günther Sigl; Arr. Wolfgang Kahl

Das Phantom der Oper

, Andrew Lloyd Webber; Arr.: O. Eckelmann

Frank Sinatra in concert

Frank Sinatra

The rose

Bette Midler

….